IM หรือ Internet Marketing คืออะไร ?

IM หรือ Internet Marketing คืออะไร ?

Internet Marketing คืออะไร?

     การบริหารจัดการด้านการตลาดให้กับเว็บไซต์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นเพิ่มความน่าเชื่อถือ เพิ่มความนิยม การโปรโมทเว็บไซต์ ตลอดจนการสร้างโมดูลทางทางธุรกิจให้กับเว็บไซต์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประกอบการหรือรายได้ที่มากขึ้น

     Internet Marketing เป็นเพียงคำพูดรวม ของสิ่งที่นักการตลาดออนไลน์นั้นทำกันอยู่ ซึ่งมีความกว้างในความหมายมาก… ทุกกิจกรรมบน Internet สามารถเรียกรวมๆว่า Internet Marketing (IM) ได้

Internet Marketing มีความสำคัญอย่างไร ?

     หากท่านมีเว็บไซต์ของท่านเพื่อธุรกิจใดๆ ก็เปรียบเสมือนการมีร้านค้าของท่านอยู่บนโลกของอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการตลาดให้กับเว็บไซต์เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน  ผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านการตลาดด้วยอินเตอร์เน็ตจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประกอบการที่สูงมากจากการลงทุนที่น้อยนิด ...

     การทำการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ตจะเป็นการลงทุนที่ต่ำที่สุด แต่ให้ผลกำไรตอบแทนที่สูงที่สุด ในระบบการทำตลาดทุกประเภท เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรง ใช้ระยะเวลาน้อย สะดวกสบาย และเป็นกระแสที่นิยมสูงที่สุดในปัจจุบัน 

Internet Marketing มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ?

สามารถแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของเว็บได้ 2 ประเภทคือ

  1. การหารายได้ผ่านเว็บ คือการใช้เว็บไซต์ในการหารายได้จากผู้เยี่ยมชมหรือผู้โฆษณา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เป็น web service ที่เก็บค่าบริการจากสมาชิก เป็นเว็บ shopping ที่ทำการขายสินค้าและบริการผ่านเว็บ เป็นเว็บ variety ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้เยี่ยมชมฟรี แล้วขายพื้นที่ติดแบนเนอร์บนเว็บไซต์ เป็นต้น

  2. การประชาสัมพันธ์เว็บ คือการทำให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการติดแบนเนอร์ตามเว็บที่เป็นที่นิยม การ submit site การโพสต์โฆษณา การส่งอีเมล์ เป็นต้น

Internet Marketing มีวิธีการอย่างไรบ้าง ?

     การทำการตลาดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้น มีหลายวิธี ท่านสามารถนำมาใช้กับเว็บไซต์ของท่านได้กี่วิธีก็ได้ตามความเหมาะสม อาทิ เช่น

  • Banner Marketing คือการทำการตลาดผ่านระบบแบนเนอร์ โดยค้นหาเว็บที่เป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าของเรา และขายพื้นที่โฆษณา จากนั้นก็ทำการซื้อพื้นที่โฆษณา แล้วคอยติดตามและวิเคราะห์ผลจากการติดป้ายที่เว็บไซต์นั้นๆ ...ในทางกลับกันหากเว็บไซต์ชองเราเป็นที่นิยม ก็สามารถทำการจัดสรรพื้นที่บนเว็บไซต์เพื่อขายโฆษณาได้เช่นกัน

  • E-mail Marketing คือการโปรโมทเว็บไซต์หรือสินค้าและบริการของท่านผ่านอีเมล์ไปยังกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก เพื่อหวังผลว่าจะมีลูกค้าที่ได้รับอีเมล์เกิดความสนใจสินค้าและบริการของท่าน ซึ่งวิธีนี้แม้จะมีเปอร์เซ็นต์การให้ความสนใจเพียงน้อยนิด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ก็จะทำให้ได้จำนวนผู้สนใจสุทธิที่สูงพอสมควร

  • Search engine marketing (SEO) ปัจจุบันมีสถิติการใช้อินเตอร์เน็ตที่มากขึ้นหลายเท่าต่อปี และมากกว่า 90% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะนิยมใช้เว็บไซต์ search engine ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ เช่น google, yahoo, msn และมากกว่า 80% ของผู้ใช้งานเว็บ search engine ให้ความสนใจเว็บไซต์ที่จัดอับดับอยู่ที่หน้า 1-3 ดังนั้นการทำตลาดอีกวิธีหนึ่งก็คือการผลักดันเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับแรกๆ ของเว็บไซต์ search engine

  • Adwords Marketing เว็บไซต์ search engine ชื่อดังรายใหญ่ๆ เช่น google, yahoo, msn จะขายพื้นที่โฆษณาจากคำค้นที่ผู้ใช้ค้นหา โดยจะมีการคิดค่าใช้จ่ายต่อการคลิก หากคำค้นใดๆ มีผู้แข่งขันหลายรายจะมีการจัดตำแหน่งของโฆษณาตามราคาประมูลของผู้แข่งขันแต่ละราย

  • Adsense Marketing เป็นการหารายได้ให้กับเว็บไซต์โดยนำโฆษณาของเว็บ search engine ที่ให้บริการมาติดไว้ที่เว็บของเรา โดยเว็บไซต์ของเราจะได้รับส่วนแบ่งจากการคลิกป้ายโฆษณาที่ติดอยู่เว็บไซต์เรา

หลักของการทำ Internet Marketing

     โดยหลักของการทำ Internet Marketing นั้น จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของ วิชาการตลาด ที่เราๆเรียนกกันอยู่ ทุก Model สามารถใช้ความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดได้ เพียงแต่ มันมีข้อแตกต่างกันนิดหน่อย … โลก Online นั้น สนามรบ หลักๆจะอยู่ที่ Search Engine และ Social Network… แต่โลก Offline นั้นสนามรบก็อยู่ที่พื้นที่ตลาดที่เข้าได้บุกเข้าไปขายสินค้า หรือ บริการนั่นเอง

     ถึงแม้จะมีข้อแตกต่าง แต่หลักการตลาดก็ยังใช้เหมือนๆกัน เช่น ปกติในโลก Offline ก่อนที่ บริษัทจะออกสินค้าตัวใหม่ เค้าก็ต้องมีการสำรวจตลาด ทำ Survey เอาผลที่ได้มาวิเคราะห์ นำผลเหล่านั้นไปวิเคราะห์ต่อด้วย Marketing Model ต่างๆ เช่น 4P s, 5 Forces Model, and etc. เมื่อได้ผลวิเคราะห์แล้ว ก็นำไปคิดแผนการตลาดต่อเป็นลำดับขั้น

โลก Online ก็เหมือนกัน ก่อนที่นักการตลาดออนไลน์ จะออกเว็บสักเว็บนึงแล้วนำขึ้น Online เค้าก็ต้องสำรวจดูก่อนว่าคู่แข่งเราเป็นยังไงบ้าง แข็งมั้ย วิเคราะห์โน่นนี่ จนออกมาเป็นผลสรุปว่า เราควรจะตีตลาดช่วงไหน และด้วยสินค้า/บริการ ประเภท ไหนนั่นเอง

ความคิดเห็น

Top